به وبسایت گروه صنعتی ایران خودرو خوش آمدید
 
Skip Navigation Links

صفحه اصلی

تحقیق و توسعه

ارتباط با دانشگاه

پایان‌نامه‌ها

ارتباط با دانشگاه


عناوين حوزه هاي مرتبط با تعريف پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكترا به همراه فرم هاي مرتبط، در پيوست هاي زیر درج گرديده است. (شايان ذكر است فرم هاي مورد نياز، پس از تكميل بايد به آدرس پست الكترونيك training@ikco.ir ارسال گردند.)